НАЙ-НОВИ:

Омбудсманът Мая Манолова срещу „Топлофикация“ в съда днес

Националният омбудсман Мая Манолова се изправя в съда срещу изпълнителния директор на “Топлофикация” днес /2 февруари/.

Делото е заради отказа на столичната „Топлофикация“ да предостави информация по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за дейността на дружеството по събиране на вземанията си по съдебен ред.

Заседанието по делото в Административния съд в София е насрочено за 13 ч.

На 7.10.2016 г. общественият защитник поиска отговор на десет въпроса по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). В рамките на 14-дневния срок омбудсманът не получи изрично решение съгласно законовите изисквания. Вместо това, от „Топлофикация София“ ЕАД изразиха писмено становище, в което се твърди, че поисканата информация и субекти не попадат в приложното поле на ЗДОИ.

Манолова е категорична, че „исканата информация е „обществена“ по смисъла на ЗДОИ е от обществен интерес. Става дума за т.нар. „юрисконсултски възнаграждения“, които „Топлофикация“ прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите й са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от КЕВР.

По информация на обществения защитник над 15 млн. лева е събрало дружеството от потребителите в столицата само през миналата година чрез започнатите дела срещу 21 хиляди столичани. В тези производства дружеството е поискало минимум 300 лева за заповедно производство, 300 лева по исковото производство и 350 лева пред частен съдебен изпълнител.

Ето и въпросите на Мая Манолова отправени към ръководството на монополиста:

1. Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от „Топлофикация София“ ЕАД за 2015 год.?

2. Колко от присъдените на Топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?

3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година?

4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?

5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?

6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?

7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?

8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?

9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях?

10.По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги? Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Регионалният исторически музей с богата програма по случай 144-годишнината от…