НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 704 160 за зимно поддържане и снегопочистване

Възложител: Община Стара Загора
Номер на поръчка в АОП: 00774-2020-0038
Начин на възлагане/пазарни консултации: Открита процедура
Обект на поръчката: Услуги
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК
Наименование: «Предоставяне на услуги за зимно поддържане и снегопочистване на пътна мрежа IV-ти (четвърти) клас и част от Републиканската пътна мрежа III-ти (трети) клас в община Стара Загора през експлоатационния период на 2020 – 2022 год.“
Кратко описание: Кратко описание / документация :
Пътната мрежа IV-ти (четвърти) клас на община Стара Загора и част от Републиканската пътна мрежа III-ти (трети) клас, поддържана от Община Стара Загора е с дължина 242.10 km.
Пътната мрежа на Oбщина Стара Загора е групирана в три района за зимна поддръжка:
Район “Запад”;
Район “Юг”;
Район “Изток”;
Зимно поддържане и почистване – включва следните дейности:
1.Денонощно дежурство на технически персонал през есенно – зимния сезон.
2.Събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на поръчката през есенно-зимния сезон.
3.Снегопочистване при образуване на снежна покривка, снегонавяване, уплътнен снежен пласт и снежна каша.
4.Обработка на пътната настилка против заледяване, чрез опесъчаване с пясък, пясъчно-солна смес или химични продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-19/12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 91/ 20.11.2012 г., в сила от 20.11.2012 г.). Тази обработка се извършва при поледици, на стръмни и затрудняващи движението пътни участъци, както и при наличие на уплътнен снежен пласт върху пътното платно.
5.При изпълнение на дейностите за зимно поддържане на пътна мрежа е необходимо да се вземат под внимание конкретните условия за части от пътната мрежа и съоръженията по тях, по отношение на експлоатационните характеристики и обслужващите обекти (например: мостови съоръжения за които зимното поддържане следва да гарантира добро експлоатационно състояние през целия зимен период).
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 704 160,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09 окт 2020 (пет), 23:59

  Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Устните на певицата Мария се разпадат от огромното си количество…