НАЙ-НОВИ:

Община Стара Загора дава 2 161 813 лева за хранителни продукти за нуждите на ОП “Ученическо хранене”

Възложител: Община Стара Загора
Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0016
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК
Наименование: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „УЧЕНИЧЕСКО ХРАНЕНЕ“ В ГР. СТАРА ЗАГОРА“
Кратко описание: Доставяните хранителни продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиената на храните, издадена на основание чл.17, ал.2 от Закона за храните.
Предлаганите хранителни продукти да отговорят на следните изисквания:
– да са етикетирани съгласно нормативните изисквания;
– да бъдат придружени с документи, удостоверяващи качеството, произхода и срока на годност;
– за всички съставни продукти (полуфабрикати) по съответната позиция, да бъде посочен количествения състав;
– да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Република България законодателство и/или издадени от специализираните държавни контролни органи.
Доставяните хранителни продукти трябва да бъдат придружени с документи, удостоверяващи качеството, произхода и срок на годност с не по-малко от 75 % (седемдесет и пет процента) остатъчна годност към момента на доставката.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 2 161 813,80
Краен срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08 юни 2020 (пон), 23:59 Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Възложител: ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Уникален номер на поръчката:…