НАЙ-НОВИ:

Община Раднево дава 125 000 лева за зимна поддръжка

Възложител: Община Раднево
Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0013
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: https://app.eop.bg/buyer/1102
Наименование: „ЗИМНА ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО“
Кратко описание: Зимното поддържане включва почистване на общинската пътна мрежа с дължина 81,3 км на територията на Община Раднево от сняг и обработването и чрез разпръскване на подходящи смеси с цел предотвратяване на заледявания и гарантиране на проходимост.
Изпълнението на предмета на поръчката включва следните задължения на Изпълнителя, а именно:
– Осигуряване на проходимост при зимни условия на общинските пътища за движение на автобусния, товарния и лекия автомобилен транспорт.
– Снегопочистване от навявания на сняг и преспи по пътното платно.
– Обезопасяване на заледени участъци по пътното платно, чрез опесъчаване с пясъчно-солни смеси.
– Недопускане на неравности по пътните платна в резултат на използвани малки количества или некачествени смеси или забавяне на извеждането на техниката от началото на снеговалежа;
– Недопускане на заледени пътни участъци;
– Извършване на дежурство в периода 15 ноември 2020 г. до 15 март 2021 г., в т.ч.:
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 125 000,00
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 07 авг 2020 (петък), 23:59

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
"Три месеца без теб, любов моя! В последният ти ден…