НАЙ-НОВИ:

Нов закон стимулира разгръщането на индустриалните зони в паркове за устойчиви инвестиции

Специален нов закон ще регулира изграждането и работата на индустриалните паркове в страната. Проектът на Закона за индустриалните паркове бе публикуван за обществено обсъждане до 10 април и приет от Министерския съвет в края на юли.

Предстои внасянето му в Народното събрание. За нуждата от създаването на специализирана нормативна уредба се говори от близо пет години. Стъпка бе направена през 2019-а с промени в Закона за държавната собственост, според които частни имоти могат да се отчуждават експресно и за създаването на индустриални паркове.
С поправки в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) пък беше прието индустриалните зони да се определят и за обекти от национално значение. Сега вносителят посочва в мотивите си, че се цели да се реализира конкретна политика, която да съответства на последните тенденции на развитие на индустрията – да се създаде нормативна база, осигуряваща изграждането на индустриални паркове, отговарящи на очакванията на бизнеса за създаването на благоприятна и конкурентна среда за инвестиране в България.
Законът ще урежда въпросите, свързани с проектиране, изграждане и управление на структурите. Наред с това трябва да послужи и като инструмент за провеждане на балансирана икономическа и регионална политика. През последните години бяха развити и успешни партньорства между частни компании и общини – например около Пловдив и Шумен. Досега обаче няма достатъчно ясна регулация как трябва да се случват подобни проекти и кой за какво отговаря.
Очаква се новата нормативна база да ускорява неимоверно процесите по изграждане на територии за бизнес и най-вече, когато се появи инвеститор, той да може да бъде обслужен в реално време, а не да му се налага да чака година или повече. Смята се, че така бизнесът ще бъде освободен от нетипични функции, свързани със строителството и поддържането на инфраструктура, както и с извършването на обществено-обслужващи и други специални дейности, което ще даде възможност за съсредоточаване на целия капацитет в основната производствена дейност и иновации.

Информация на НКИЗ За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
В част от средните училища в Англия се въвежда носенето…