НАЙ-НОВИ:

Нова възможност за работа на хората с увреждания

Нова възможност за устойчива заетост на хората с увреждания предлагат териториалните поделения на Агенцията по заетостта – бюрата по труда, набират заявки за обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания по новия Компонент II на проект „Обучения и заетост за младите хора” – за лица до 29 години включително, и по новия компонент II на проект „Обучения и заетост” – за лица над 29 години.

[ad id=”225664″]

И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР).

Със средства от ОП РЧР ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите от тях по проектите за 24 месеца. Ако работодателите задържат служителя/служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократно допълнителен бонус от 6 минимални работни заплати, установени за страната.

[ad id=”263680″]

Заетостта на безработните лица с трайни увреждания ще може да се предшества от професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери според изискванията на заявката и след одобрение на кандидата.
За повече информация – питайте Вашия трудов посредник.
Ако сте работодател от територията на общини Стара Загора и Опан – посетете Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, стая 108 от 08.30 до 17.00 часа и страницата на Агенция по заетостта За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Три бебета и двама възрастни бяха ранени при нападение с…