НАЙ-НОВИ:

Най-успешните студенти търсят в Стопанска академия – Свищов. Кандидат-студенти – очакват ви!

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов, е висше училище с 82-годишна история и над 150 000 възпитаници.

Осъществява обучение в професионални направления 3.8. „Икономика” и 3.7. „Администрация и управление”, в ОКС „бакалавър”, ОКС „магистър” и ОНС „доктор”, в редовна, задочна и дистанционна форми.

Обучението е фокусирано в максимална степен към задоволяване интересите на студентите и нуждите на реалния бизнес, а последното е гаранция за успешна професионална реализация.
ОКС „БАКАЛАВЪР”:
За академичната 2019/2020 година, Стопанска академия осъществява прием за ОКС „бакалавър” в следните форми:
– редовна и задочна форми на обучение, субсидирано от държавата;
– редовна, задочна и дистанционна форми на обучение, финансирано от
обучаемите.
СПЕЦИАЛНОСТИ:
За обучение, субсидирано от държавата, специалностите са: Финанси; Застраховане и социално дело; Счетоводство и контрол; Стопански и финансов контрол; Бизнес статистика и анализи; Маркетинг; Управление на проекти; Бизнес
информатика; Международни икономически отношения; Индустриален бизнес и
предприемачество; Аграрна икономика; Икономика на търговията; Икономика на
туризма; Стопанско управление; Публична администрация.
При платена форма на обучение, освен в изброените 15, прием се осъществява и в специалностите: Макроикономика; Екомениджмънт.
КАНДИДАТСТВАНЕ:
с оценка от държавен зрелостен изпит, вписана в дипломата за средно образование или в раздел „Допълнително положени държавни зрелостни изпити”,
проведени след 2008 г.;
– след успешно положен в СА „Д. А. Ценов” кандидатстудентски изпит (под формата на електронен тест) по една от дисциплините: Математика; Икономика;
Икономическа география на България; Чужд език – английски, немски или руски език;
– с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади.За справки и подробности: http://www.uni-svishtov.bg/kskb  

..

.. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 контрольор, качество…