НАЙ-НОВИ:

Мини Марица-изток ЕАД дава 65 000 лв. за поддръжка на център за данни

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0052
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК: 
Начин на възлагане / пазарни консултации: Събиране на оферти с обява
Обект на поръчката: Услуги
Наименование: Поддръжка на център за данни
Кратко описание: Поддръжка на център за данни. Предметът на поръчката включва следгаранционно сервизно обслужване на сървърна инфраструктура, дискова инфраструктура и архивиращи системи намиращи се в поддръжка.
Поддръжката включва:
• хардуерна поддръжка от производителя – диагностика, ремонт и подмяна на дефектирало оборудване;
• софтуерна поддръжка от производителя – системна помощ и обновяване на версии на системен и приложен софтуер.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 65 000,00
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 12 окт 2020 (пон), 23:59 За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
В 8 часа вчера, по Подбалканския се е движил "Ситроен",…