НАЙ-НОВИ:

Мини Марица-изток дава 60 000 лева за услуги по ремонт и поддръжка на апарати

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево
Номер на поръчка в АОП: 9085318
Адрес на профила на купувача (URL): ТУК
Наименование: Сервизна поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата (АСУКВ). Изискванията на Възложителя и условията за изпълнение на поръчката са посочени в обявата и Техническата спецификация.
Кратко описание: Услуги по ремонт и поддържане на прецизни уреди и апарати
Прогнозна стойност на поръчката: 60000 лв. без ДДС
Краен срок за получаване на оферти и заявления за участие: 07/02/2019, 16:00 часа Мобилната версия на ЗАРАТА - ТУК

Виж още:
И тази година хората с увреждания от Дома в Стара…