НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 304 000 лева за резервни части на автомобили

Възложител: Мини Марица-изток ЕАД – Раднево
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0057
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖ ТУК:
Начин на възлагане / пазарни консултации: Открита процедура
Обект на поръчката: Доставки
Наименование: Доставка на резервни части за автомобили ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и ЛАДА НИВА
Кратко описание: Доставка чрез покупка на резервни части за автомобили ЗИЛ, КРАЗ, УРАЛ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ и ЛАДА НИВА по 3 обособени позиции, както следва:
1. Обособена позиция № 1 – Доставка на резервни части за автомобили ЗИЛ, КРАЗ, МАЗ.
Количество: поръчката включва 208 вида резервни части по спецификация.
2. Обособена позиция № 2 – Доставка на резервни части за автомобили КАМАЗ, УАЗ, УРАЛ.
Количество: поръчката включва 562 вида резервни части по спецификация.
3. Обособена позиция № 3 – Доставка на резервни части за автомобили ЛАДА НИВА.
Количество: поръчката включва 191 вида резервни части по спецификация.
Всички изисквания и условия са подробно описани в техническите спецификации и документацията за участие.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 304 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11 ноември 2020 (сряда), 23:59

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Британският премиер Борис Джонсън ще нареди затварянето на кръчмите и…