НАЙ-НОВИ:

Мини Марица изток дава 100 000 лева за диагностика и ремонт на товарни автомобили „Iveco“

Възложител: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД
Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0045
Адрес на профила на купувача (URL): ВИЖТЕ ТУК:https://app.eop.bg/buyer/10687
Начин на възлагане/пазарни консултации: Публично състезание
Наименование: Диагностика и ремонт на товарни автомобили „Iveco“
Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е диагностика и ремонт на 43 броя товарни автомобили с повишена проходимост марка „IVECO”:
– 39 броя модели Euro Cargo 4×4 ML110E25WS; ML140E25WS; ML140E28WS; ML150E28WS;
– 1 брой модел TRAKER AD260T36W 6×6;
– 3 броя модел TRAKER AD380T41W 6×6 – специализирани автомобили – тип пожарен.
Изискванията на Възложителя към предмета на поръчката са подробно описани в техническата спецификация и документацията за участие.
Прогнозна стойност (без ДДС): BGN 100 000,00
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05 окт 2020 (пон), 23:59

  За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Възложител: МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД Уникален номер на поръчката:…