НАЙ-НОВИ:

Лекари съветват как да предпазим здравето си в студеното време

Пре­ох­лаж­да­не­то оз­на­ча­ва по­ни­жа­ва­не тем­пе­ра­ту­ра­та на тяло­то под въз­дей­с­т­ви­е­то на вън­ш­ни­те фак­то­ри. Най-чес­то то се раз­ви­ва в сту­де­но вет­ро­ви­то вре­ме, ко­га­то чо­век по ня­как­ви об­с­то­я­тел­с­т­ва дъл­го вре­ме се на­ми­ра на­вън. Обикно­ве­но пре­ох­лаж­да­не­то се съп­ро­вож­да с по­ни­жа­ва­не тем­пе­ра­ту­ра­та на тя­ло­то. Ако тя спад­не до 36˚, дос­та­тъч­но е да се сгре­е­те в топ­ла стая. Ка­то се при­бе­ре­те, мо­же­те до­ри да се под­ло­жи­те под вли­я­ни­е­то на по­то­ка то­пъл въз­дух от кли­ма­ти­ка. Но ако тем­пе­ра­ту­ра­та ве­че е спад­на­ла до 35˚, то­га­ва на пре­ох­ла­де­ния чо­век е нуж­на по­мощ, за­що­то то­ва мо­же да се от­ра­зи на ор­га­низ­ма.

Измръзването е увреждане на външния слой на кожата и подлежащата тъкан. Получава се, когато организмът е изложен на ниски температури за продължителен период от време. Всеки път, когато тялото е подложено на охлаждане, съществува риск от измръзване. Ето защо препоръчително е още при първите признаци да се вземат предпазни мерки, съветват лекарите.

Измръзването се характеризира в две основни категории симптоми: повърхностно и дълбоко измръзване. И двата вида са опасни, защото влияят на вътрешните органи и могат да доведат до инфаркт, сърдечни смущения, високо кръвно и алергии. Повърхностното измръзване засяга само кожата. Идва с парене, сърбеж и вкочаненост, вследствие на което могат да възникнат сериозни здравословни проблеми. Дълбокото измръзване засяга тъканите и включва няколко симптома: много блед вид на кожата по цялото тяло и лицето, подуване на засегнатите от измръзване части на тялото, на тези места кожата става твърда и леко жълтеникава. Въпросът е как да си помогнем при измръзване. Лекарите съветват никога да не разтриваме засегнатите части на тялото, защото това може да доведе до дълбоки увреждания на тъканите в измръзналата област.

Никога не бива да затопляме и рязко ръцете си. При измръзване първо ги увийте, за да се стоплят постепенно, казват медиците. Не поставяйте засегнатите части на тялото, най-често ръце и крака, под гореща вода или над отоплителен уред. Това може да доведе до повторно измръзване, категорични са лекарите. Те коментират, че при тем­пе­ра­ту­ри, които са под 5 градуса по Целзий, изсъхва ко­жа­та и тя започ­ва да се лю­щи. Поради това препоръчват в сту­де­но­то време да се ползавт специални кре­мо­ве за ли­це и ръ­це. Се­га има мно­го но­ви пре­па­ра­ти със съ­дър­жа­ние на ли­пид­ни ком­по­нен­ти, бла­го­да­ре­ние на ко­и­то ко­жа­та се защи­та­ва от сту­да. Не пол­з­вай­те ов­лаж­ня­ва­щи кре­мо­ве. Те само за­сил­ват пре­ох­лаж­да­не­то и из­м­ръз­ва­не­то. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Жозе Моуриньо вече не е мениджър на Манчестър Юнайтед, обявиха от клуба.…