НАЙ-НОВИ:

Купон за обяд на учениците – какви предложения ще внесе на Общинския съвет Председателската комисия

Днес, преди редовната 6-а сесия на Общинския съвет в Стара Загора, която ще се състои на 30 януари, заседава Председателският съвет. На предстоящата сесия старейшините ще трябва да вземат решения по 42 точки и да отговорят на 6 питания, обобщи председателят Мария Динева.

Предизвикалата най-сериозен дебат точка е повишаване цената на купона за обяд на учениците.

В проектопредложението, както ЗАРАТА вече писа, е промяната да бъде от 1,70 лв в момента, на 2,50 лв.

Кое налага увеличението на купона за обяд на учениците в Стара Загора

На Председателския съвет част от представителите на групите общински съветници са изразили притеснение, че дори и това минимално увеличение на сумата, би затруднило някои семейства с 2 и повече деца.

Внесени за обсъждане са две предложения:

1. След среща с директорите на училищата, да се обсъди поемането на увеличението в цената на купона от бюджетите на учебните заведения.

Според зам.-кмета по образование Иванка Сотирова, и в момента училищните бюджети поемат разходите за обяд на деца в неравностойно положение.

Утре, 28 януари, е предвидена среща с директорите на училищата за разисквания и дебати по темата.

2. Второто предложение е от общинския съветник Петър Желязков, който предлага увеличение цената на купона за обяд на 3 лв.

Аргументите му са, че предвид инфлацията, при минималното увеличение на 2,50 лв, вероятно до месец-два ще се наложи ново такова, както и това, че тези 2,50 не дават възможност за по-качествена храна на учениците, включително и задължителните пресни плодове.

За уточнение по темата: Учениците в общинските училища в Стара Загора са малко над 15 000. От тях само 2 000 ползват услугата купон за обяд.

Председателският съвет излезе с общо становище да подкрепи енергийната програма на Община Стара Загора – краткосрочна и дългосрочна, предвид фактa, че документът е отворен и може да се актуализира и усъвършенства в движение.

Обсъждан е и въпросът за отделяне на по-голям брой общински жилища в резервен фонд, за да се обезпечи адекватна реакция при евентуални сериозни бедствия и аварии. За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Заместник председателят на Народното събрание Емил Христов и депутатът Радослав…