НАЙ-НОВИ:

Кое налага увеличението на купона за обяд на учениците в Стара Загора

На последното за месец януари заседание на Общинския съвет в Стара Загора на 30.01.2020, старейшините ще гласуват предложението на кмета Живко Тодоров за промяна на цената на купона за обяд и промяна числения състав на персонала в ОП „Ученическо хранене“.

За това какви са доводите за подобно увеличение, в предложението е записано следното:

“Постъпило е искане от Директора на ОП „Ученическо хранене“ в Стара Загора инж. Наташа Митева за увеличаване цената на купона за обяд на учениците от 1.70лв на 2.50лв. с ДДС.

Основание за направеното предложение е, че цената на купона е формирана през 2012 година и не е променяна до сега. През този период нееднократно са повишавани цените на хранителните продукти, на ел.енергията, вода, стоки, материали, услуги, които участват във формирането на себестойността на предлагания обяд. През 2019г. цените на свинското месо, кайма и други месни продукти са се увеличили многократно. Доставчикът на хранителни продукти „Кумир СИ“ ЕООД е внесъл в Община Стара Загора искане за анексиране на цените им с 50%, а в последствие е внесено предложение за прекратяване по взаимно съгласие на договор за обществена поръчка, а именно Договор за
доставка на хранителни продукти.

На по-голяма част от персонала в предприятието предстои увеличение на трудовото възнаграждение, което от 01.01.2020г. е 610лв.

Предоставената справка от ОП „Ученическо хранене“ за себестойността на обядите, произведени за периода от януари до декември 2019 г. показва, че средната себестойност на един обяд в училищата е 2.00 лева без ДДС, но предвид драстичното увеличение на месото и месните продукти, очакванията са през 2020 г. тя да нарасне чувствително.

Заради предстоящо откриване на зала за хранене в ОУ „Железник“ възниква необходимост от нови двама работника към кухненския персонал.

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ОП „Ученическо хранене“, промяна цената на купона за обяд и числеността на персонала се извършват с решение на
Общински съвет. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Венера е в квадратура с Марс (влияние до края на…