НАЙ-НОВИ:

Йордан Пеев: След любов

СЛЕД ЛЮБОВ

на Тони

Сърцето след раздяла тъй боли,
че иде ти с ръце да го извадиш
и да го хвърлиш в четири страни,
за да не ти тежи и да не страдаш.
И самота като бодлива тел
обвива го без жал и го затяга,
и сякаш някой всичко ти е взел,
и надалеч от тебе е избягал.
За него мислите са като дим,
от който парят и сълзят очите,
и чувстваш се не цял, а половин –
подобно птица без криле се скиташ.
Където и да идеш е пред теб,
край теб и в теб, макар и да го няма.
И краят на света е в този ред,
додето не зараснеш като рана.

Виж още:
Започва вътрешна проверка в Центъра за спешна медицинска помощ в…