НАЙ-НОВИ:

И през новата учебна година Гимназията по електротехника в Стара Загора предлага на учениците си обучение на високо ниво, работа и заплата

Тази учебна година (2019/2020) в Професионалната гимназия по електротехника и технологии в Стара Загора завърши първият випуск дуална форма (обучение чрез работа) по специалността “Ел. обзавеждане на производството”.

Нова програма в ПГ по електротехника дава възможност на учениците да учат, да работят и да получават заплата

По проект ДОМИНО всички ученици получаваха стипендия. В 11-и и 12-и клас обучението по практика се реализира в реална работна среда, а учениците бяха назначени с трудов договор във фирмите-партньори на училището – “Мини Марица-изток” ЕАД и Ате Пласт. Много важна информация е фактът, че след успешното завършване курса на обучение, на учениците се предоставя работа по специалността “Елтехник”.

От новата учебна година 2020/2021 училището отново ще приеме ученици в дуална форма на обучение по специалността “Ел. обзавеждане на производството”. Срок на обучението 5 години след завършено основно образование. Фирмите-партньори са “Мини Марица-изток”ЕАД и EVN-България.

В последните години в ПГЕТ са завършили много електротехници с отлична професионална подготовка, след което се реализират в монтаж, експлоатация и ремонт на ел. инсталации и уредби, както и в поддръжка и ремонт на битови уреди.

Старозагорска област – лидер в прилагането на дуалното обучение

През следващата учебна 2020/2021 гимназията ще приема ученици и в утвърдената през годините специалност “Електроенергетика” с разширено изучаване на английски език, както и в съвсем новата специалност “Мехатроника” – съвременна област от инженерните науки и технологии, създаване и функциониране на машини и системи в контролирано от компютър движение. Реализация: В областта на електрониката, автоматизиращата техника, информатиката, робототехниката.

 Светлите подаръци за Гимназията по електротехника в Стара Загора са учениците и преподавателите

.. За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Цветан Цветанов няма капацитета да бъде втори Бойко Борисов, а…