НАЙ-НОВИ:

Истински мъж, истинска жена, истинска връзка, истинско семейство

Баща ми казваше, че истинският мъж (това е нещо различно от мъжки пол), се познава по три неща:

1. Той е партньор. Не доминира, освен в леглото по взаимно съгласие, не осъществява контрол, не е нито активно, нито пасивно агресивен. Няма нужда от това, за да се чувства ценен и признат. То а! Не е подчинен. Не прехвърля товар другиму. И не говорим само за интимна връзка, а за присъствие и контакт на всички нива – семейство, деца, работа, приятелства…
2. Той държи на думата и обещанията си, не забравя и не заобикаля изпълнението им. Ако усеща, че му е непосилно, не ги дава.
3. Знае, че уважението, взаимното, е в основата на всяка добра връзка – служебна, интимна, връзка между родители и деца. Може да печели такова и дава такова. С други думи плаща лично цената за всички свои постъпки и действия.
Истинската жена (не просто същество от женски пол) се познава по три неща:
1. Надежден партньор е – не слаба и зависима, защото дори и да изглежда сладко в началото, бързо омръзва. Не агресивна, дори и пасивно, защото е съсипващо всеки тип отношение, а силна, разумна и разумно емоционална, за да носи своя товар, а при нужда да поема и чужда тежест.
2. Държи на достойнството и принципите си. Дава и изисква уважение. Дава и изисква любов. Дава и изисква грижа.
3. Не позволява никога и никому да забрави, че е ценна личност. И не като натяква, мрънка и изисква, а като отдалечава от собствения си път онези, които го забравят, или се опитват да го смачкат и обезценят. Само така може да възпита и децата си като ценни хора.
Истинското семейство:
Общ свят на двама създатели, наравно вложили души, ум, сърце и сили в съзиждането му, създали заедно закони на общността, които заедно спазват. Свят, който или градиш всеки ден и всеки ден ремонтираш малките пробойни, заедно с другия (без странични майстори), или се сгромолясва без остатък – с други думи Любов. За да израстнат в него новите, създадени човеци със закваската сами да бъдат създатели, а не просто занаятчии.
Не е ли това, не е семейство. Може да е съжителство, споразумение, удобство…, но семейство не е. За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Мира Добрева и Жоро Торнев са стигнали до нов етап…