НАЙ-НОВИ:

Инвестиционно предложение от “Мини Марица Изток”

В изпълнение на задълженията на „Мини Марица Изток” ЕАД по чл. 4, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, от компанията уведомяват за инвестиционното предложение  за „Специализиран подробен устройствен план (СПУП) за развитие на “Мини Марица-изток” ЕАД, “Обединено северно насипище”, части от землищата на с.Гледачево и гр.Раднево, община Раднево, област Стара Загора.“

Специализираният Подробен устройствен план за развитие на “Мини Марица Изток” ЕАД, обхваща части от землищата на бившето с. Гледачево, община Раднево, и части от землищата на гр. Раднево, община Раднево, област Стара Загора и е в обхвата на дейността на Рудник “Трояново 1”.

Настоящият Специализиран Подробен устройствен план е за терени на Обединено северно насипище, с които ще се осигури осъществяването на разкривни дейности и добив на полезни изкопаеми в Рудници „Трояново 1“ и „Трояново север“. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Днес в Община Стара Загора се състоя заседание на Комисията…