НАЙ-НОВИ:

Изтича срокът за кандидатстване за стипендии от „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2”

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД, с. Ковачево, обл. Стара Загора, обявява конкурс за отпускане на стипендия за желаещите да придобият образователно-квалификационна степен (ОКС) „Магистър” по специалността „Топлоенергетика” в „Технически университет – София“ редовна форма на обучение.

Критерии за класиране на кандидатите:

 • Среден успех от курса на обучение в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, редовна форма на обучение, в „Технически университет – София“;

 • Среден успех от защита на дипломна работа в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, редовна форма на обучение, в „Технически университет – София“.

С класираните кандидати ще бъде сключен договор за придобиване на квалификация.

С успешно преминалите обучението в ОКС „Магистър” ще бъде сключен трудов договор. При сключването му стипендиантът следва да отговаря на условията за достъп до работа в стратегически обект съгласно Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Правилника за неговото приложение. В противен случай работодателят се освобождава от задължението си да сключи трудов договор, а стипендиантът дължи възстановяване на отпуснатите суми.

 1. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Уверение за записана ОКС „Магистър” по специалност „Топлоенергетика” в „Технически университет – София“, редовна форма на обучение;

 2. Диплома или уверение с академична справка за завършена ОКС „Бакалавър”, специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, редовна форма на обучение, в „Технически университет – София“;

 3. Молба – по образец /може да бъде изтеглена и попълнена от интернет страницата на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД (www.tpp2.com), раздел „Кариери“, секция „Работни места“/;

 4. Автобиография – свободен текст.

 1. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 1. Документите се подават в деловодството на „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД или по пощата с обратна разписка на адрес:

ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД

с. Ковачево, п.к. 6265

обл. Стара Загора

 1. Срок за подаване на документите – до 01.12.2016 г.;

 1. Тел. за контакти: 042/66 20 86 ; 042/66 24 15„Личен състав“ – отдел „Човешки ресурси“ „ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2” ЕАД;

 1. Тел. за контакти: 02/965-2359 – Кабинет: 2348 –  Катедра “Топлоенергетика и ядрена енергетика” – „Технически университет – София“. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Президентът на Южна Корея Пак Гън-хе заяви, че ще подаде…