НАЙ-НОВИ:

Излезе от печат книгата “Берое, Пизос, Тиле – венецът на Тракия” на старозагореца Димитър Димитров

Излезе от печат книгата “Берое, Пизос, Тиле – венецът на Тракия” на старозагореца Димитър Димитров, нарекъл себе си “Исторически следотърсач”.

Издателство “Тракийски свят”
Печат ИК “Кота” – Стара Загора

ДАННИ ЗА АВТОРА

Инженер Димитър Денев Димитров е роден през 1953 г. в Стара Загора.

Технократ по образование, той активно участва в обществения живот на града. Резултатите от неговите изследвания насочват интереса на старозагорската общественост към редица неизследвани до момента археологически обекти с особено значение за разкриване на историческото минало на Стара Загора и региона. Такива са древните тракийски градове Берое край Стара Загора, Тиле – северно от град Николаево, Старозагорско, и Пизос – при манастира „Свети Атанасий” край село Златна ливада, Чирпанско.

Широката обществена дискусия, разгоряла се сред гражданското общество и на страниците на местния печат относно миналото на град Стара Загора, го стимулира да търси доказателства от автентични исторически извори и от останки върху терена.

В своите изследвания инж. Димитър Димитров прилага комплексен подход, като използва методи от различни области на познанието – история, география, топография, технически науки, палеолингвистика, археоастрономия и етнография. Това му позволява да формулира точно тезите си и да посочва убедителни доказателства.

Автор е на следните монографии:
– „БЕРОЕ”, изд. „Кота”, Стара Загора, 2008 г.
– „ТИЛЕ – ИЗГУБЕНИЯТ ГРАД”, изд. „Тракия”, Стара Загора, 2009 г.
– „ТАЙНАТА НА МАДАРСКИЯ КОННИК”, изд. „Тракия”, Стара Загора, 2009 г.
– „БОЖИЕТО ИМЕ”, изд. ”Литера принт”, Стара Загора, 2010 г.
– „АНТИЧНИЯТ ПИЗОС, СВЕТИ АТАНАСИЙ И БОГОИЗБРАНИТЕ БЪЛГАРИ”,
изд. „Литера принт”, Стара Загора, 2010 г.
– „ТРАКИЙСКАТА АЗБУКА”, изд. „Литера принт”, Стара Загора, 2011 г.
– „НЕПОЗНАТАТА СТАРА ЗАГОРА”, изд. “Захарий Стоянов“, София, 2013 г.
Изводите на инж. Димитър Димитров в тези книги, както и в настоящето издание, са открито предизвикателство към професионалните историци и археолози, към будното обществено мнение.

На корицата: Фрагмент от карта на Европа, издадена през 1478 г. в Рим към „Космография” на Клавдий Птолемей. Върху него Димитър Димитров е означил със зелена елипса границите на тракийската стратегия Беника по данни на Птолемей, ограничена на изток от Кабиле, на запад от Пизос, на север от Тиле, маркирано с червени елипси. Със синя елипса е акцентирано на названието на областта – Беника. Според Димитров тази територия покъсно е известна като област Берое. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Световната антидопингова агенция (УАДА) наказа Русия с изваждане от всички…