НАЙ-НОВИ:

Излезе от печат изданието на Тракийския университет “МЕЖДУКУЛТУРНИ, НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИАЛОЗИ БЪЛГАРИЯ – БАЛКАНИТЕ – РУСИЯ”

Излезе от печат изданието на Тракийския университет – Стара Загора, Педагогически факултет, “МЕЖДУКУЛТУРНИ, НАУЧНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИАЛОЗИ БЪЛГАРИЯ – БАЛКАНИТЕ – РУСИЯ”.

Сборник от доклади от научно практическа конференция, проведена на 11 юни 2019 година в Стара Загора.

Редакционен съвет: проф. д-р Таня Борисова, д. н. проф. д-р Жанета Стойкова, д. н. доц. д-р Елена Лавренцова
Печат: Печатница КОТА, Стара Загора, България
Първо издание, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
Слово на Декана на Педагогически факултет ………………………………………….. 5
Принцип непрерывности в сопровождении и поддержке одаренных учащихся в деятельности федерального вуза, Занина Л.В., Южный федеральный университет, Россия ………………………………………………………….. 7
Принципът на непрекъснатост в подкрепата на талантливи ученици и студенти в дейността на федералния университет, Занина Л.В., Южен федерален университет, Русия ……………………………………………………………….17
Академична грижа за надарени студенти в риск, Венета Кацарска…………..27
Разпознаване, разбиране и обучение на надарени деца и ученици в изкуството, Ани Димова Златева ……………………………………………………………..40
Язык пушкина и мир Деятельность подготовительного факультета государственного института русского языка им. а.с. пушкина в обучении русскому языку иностранных слушателей, Ольга Николаевна Халеева, Таня Янкова Стоянова …………….. 59
Детерминанти на провокативното поведение на съвременните деца, Мария Дишкова, Биляна Великова-Цонкова ………………………………………………………..64
Използване на понятията “комуникация” и “средства за комуникация” в специалната педагогика, Гергана Тодорова – Маркова …………………………….80
Особенности профессионализации мышления врача, Крамская Л.А., Филатова Ю.С………………………………………………………………………………………..88
Peculiarities of doctors’ thinking professionalization, L.A.Kramskaya, Yu.S.Filatova ……………………………………………………………………………………………97
Разбирането на музиката от децата в НУВ чрез елементите на музикалната изразност, ас. д-р Смилена Смилкова ……………………………………………………..105
Дефицити в педагогическото общуване, начален етап, гл.ас.д-р Мила Гълъбова-Маринова……………………………………………………………………………….113 Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Дете загина при много силно земетресение, което разтърси Афганистан и…