НАЙ-НОВИ:

Иван Чолаков: Сигурността и нивото на престъпността се влияят в голяма степен от икономическото състояние и нивото на социална политика

Иван Чолаков, кандидат на “БСП за България” за общински съветник в община Стара Загора, е на 49 години. Роден е в Стара Загора.

Има висше образование по специалност “Ветеринарна медицина“, във ВИЗВМ – Стара Загора и юридическо образование от ЮЗУ“Неофит Рилски“ – Благоевград.Работил е в системата на МВР от 1998 г.до 2016 г. От тогава до настоящия момент е адвокат на свободна практика от АК-Стара Загора. По време на кариерата си в полицията е работил по направление на „Криминална полиция“, в група „Тежки престъпления“ на Районно управление – Стара Загора до 2001 г.
След това преминава в Сектор „Криминална полиция“ на Областната дирекция в Стара Загора като инспектор до 2004 г. Преназначен е в Районното управление на МВР в Казанлък като началник на Сектор „Противодействие на престъпността“ до 2009 г., а до 2011 г. е и негов началник. Впоследствие до 2013 г. е началник на I-во Районно управление в Стара Загора, а до 2016 г. е и Директор на Областна Дирекция на МВР в Стара Загора. Има един син-студент в ТУ-София.

– Г-н Чолаков, какво точно бихте искали да промените в управлението на общината, в работата на Общински съвет?

– В управлението на Община Стара Загора бих искал да се смени до голяма степен дисбаланса в разпределението на бюджета – да се обърне един сериозен поглед на крайните квартали и селата. Желая създаването на условия и среда за развитие на реална икономика и малък и среден бизнес,които да се разгърнат добре до момента,в който се очаква да отпаднат мощностите на комплекс“Марица Изток“ след години. Бих искал парите на общината да се разходват повече за проекти, които да носят приходи за нея, а не да влекат след себе си основно разходи. Надявам се и на по-добро административно обслужване на хората, както и повишен контрол при изпълнение на обществените поръчки.

По отношение на работата на Общинския съвет ми се иска да се смени конфигурацията, за да има по-голямо обсъждане на работните въпроси и да е налице реално участие на всички общински съветници в решаване на проблемите, а не машинално гласуване без диалог и конструктивен спор.

– Какво бихте казали за сигурността и превенцията на престъпления – това е областта на Вашата експертиза.

– Не може да не отбележим, че сигурността като цяло в района и в частност нивото на престъпността се влияят в голяма степен от икономическото състояние и нивото на социална политика в региона. От дълги години комплекс „Мини Марица Изток” и тецовете в района са основният фактор крепящ икономическия статус на областта. Вярно е, че има добре развиващи се и други сфери, но те са обвързани основно с този икономически фактор. Ако се опитаме да си представим какво ще се случи при спиране на работа на тези мощности и загуба на работа на хората там, картината няма да е никак „розова”. Какви са другите алтернативи след това за икономиката тук? Какво точно ще може да се прави и какъв бизнес да се развива?Дали няма да се превърнем в хора с доста по-нисък жизнен стандарт?! Нуждата от социално подпомагане най-вероятно ще се увеличи. Това според мен ще засили още повече демографския проблем в областта и автоматично ще се отрази на криминогенната обстановка,защото много хора без работа или ще напуснат региона, държавата, а друга част е възможно да се насочат към престъпен начин на живот в една или друга форма. Затова и местната власт трябва да мисли в перспектива, да отстоява много сериозно бъдещето на основните икономически ресурси в района или да иска и постига гаранции, че жизнения стандарт на Областта ще бъде подсигурен с други реални икономически алтернативи.
Проблемите с усещането за сигурност са особено сериозни в по-отдалечените и малки села. Там останалите възрастни хора са потенциални жертви и няма изглед тази тенденция да се промени. Затова от особено голямо значение е доброто взаимодействие между местната власт по места и полицията, социалните служби и др. Когато се случи престъпление, тогава представителите на местната власт нямат избор и са помагали с каквото могат. По-важно е обаче те да са активни в превантивната дейност,тоест да не допускат според възможностите си предпоставките за извършване на престъпления. Основният и решаващ момент в тази посока е да търсят алтернативи за изграждането на видеонаблюдение по места с ангажиране на хора с финансови възможности, роднини на живущите в селото, местни хора развиващи бизнес. Това им се налага, защото не получават помощ и други средства, за да поставят камери поне на входовете и центровете на тези селища.
Безспорно за превенцията на правонарушенията и контрола на движението по пътищата е от огромно значение системата за видеонаблюдение в населените места. Тя е от решаващо значение понякога за разкриването на престъпления и едва ли трябва да се убеждават хората, че това е един от най-важните фактори за сигурността в района. Хубаво е, че има поставена добра база в административния център и с изграждането на светофарни уредби от по-нова генерация на 37 кръстовища в града се прави заявка за подобряване на контрола по безопасност на движеието. Лично мое мнение е ,че това обаче не е достатъчно.

Всяко поставяне на камери следва да е добре анализирано по отношение на криминогенната обстановка,подстъпите,които обхваща,възпиращия ефект, който ще има,както и информацията ,която ще осигури впосредствие.От значение са параметрите на техниката ,което е гаранция за добро изображение,в противен случай поставянето е просто формализъм. Не следва да има в града обществени сгради без осигурено видео наблюдение на районите и вътрешността им,не следва да има и нощни заведения без качествено такова. Трябва във всяко училище да има осигурено, включително в дворовете им. Необходимо е спешно да се обърне внимание в това отношение на крайните квартали и селата.

– Инициираният от досегашния кмет законопроект за увеличаване на правомощията на Общинска полиция, ще бъде ли полезен, според Вас?

– На пръв поглед мотивите на Законопроекта за създаване на „Общинска полиция” изглеждат силни, защото едва ли не, ще разтоварят напълно националната полиция от работа по общинските наредби. Де факто обаче само 9 общини, които са достатъчно големи и финансово обезпечени, поддържат звено“Общинска полиция“. За останалите Областни дирекции на МВР, всъщност няма да има промяна.
Това звено се явява една правна възможност, а не е гарантирана реално за всяка община. Всички тези нови права и задължения трябва да са и финансово обезпечени относно местните власти, за да може лесно да се осъществи това, което се предлага като Законопроект. Досега общините със звена „Общинска полиция“ дават средства само за заплатите, но по новия законопроект ще има и оборудване и обучение т.н.

За малките общини, с ограничени средства, не мога да приема, че могат да си позволят да имат подобни промени,тоест системата ще бъде неизпълнима за голямата част от Общините и на практика за тях е неприложима.
Възниква въпроса каква ще е квалификацията, мотивацията и образованието на назначените служители в тези звена? Предвиденото обучение на такива служители, не само заради краткосрочността му, а и заради отново финансовата невъзможност на общините да го заплатят, независимо по какъв начин ще се провежда то, също е доста спорно като ефект.
По въпроса за конкурсите и за назначение на служителите от кмета на общината са налице също притеснителни обстоятелства. В нашето силно поляризирано политически общество е изключително опасно да се назначават нови служители от администрацията на подчинение на кмета по неясни конкурсни правила.
Имам резерви и във възможността и в квалификацията на назначените служители в тези звена да поемат, както е предложено в Закононопроекта, цялата контролна и административно-наказателна дейност на територията на общината. Предлаганото правомощие за задържане на нарушители от служителите в така предвидените звена, не е пълноценно без предвиден акт за това действие, без право да конвоират, без правомощие за употреба на физическа сила и помощни средства.
Тоест говорим за една добра идея, която в този вид, мисля, че е непълноценна и неизчистена практически.
– По кои важни теми и проблеми ще търсите консенсус, включително с опонентите? Т.е. кои са най-важните за Вас теми?

– По всички теми ,които се обсъждат, трябва да се постига консенсус, но не и на всяка цена. Всички теми от платформата на коалицията са важни за нас, но като най-належащи такива, които следва да се решат приоритетно, намирам – актуализиране бюджета на Общината, промяната на Общия градоустройствен план, транспортните схеми и подобряване на автомобилния трафик, създаване евентуално на нови общински дружества, социални и други мерки против демографската криза с цел задържане на младите хора.

– Имате ли конкретен план от стъпки и проекти как да бъдат постигнати. Споделето го с гражданите!

– Основните стъпки и проектите за постигането на целите са отразени в предизборната платформа на Коалиция“БСП за България“, но като най-важни може да се посочат: създаване на нови общински дружества и повишаване на контрола върху ефикасността на действащите до момента, реално стартиране на икономическа зона “Загоре“, но и създаване на условия за млади предприемачи, които да ползват общински бази, увеличаване на броя на електронните административни услуги, използване на научния потенциал на града в съвместни проекти с Община Стара Загора и бизнеса, повече средства от бюджета за малките населени места, ограничаване строителството в зелени площи и междублокови пространства, привличане на специалисти в разработване на нова транспортно-комуникационна схема за града, разширяване на видеонаблюдението, включително и по селата, разширяване обхвата на социалните услуги, стимулиране финансово на раждаемостта при здравно и социално осигурени семейства, безплатни ясли и градини, привеждане структурата на образователната система към потребностите на бизнеса, стимулиране на програми за професионално израстване и преквалификация на хората.

– Какво не можете да обещаете на старозагорци и какво не бихте обещали?

– На гражданите на Стара Загора не мога да обещая чудеса и бързи резултати. Не бих искал да давам популистки обещания и да говоря неща, в които не вярвам. Затова и в изявите си избягвам да го правя, но мога да обещая, че ще се постарая, съвместно с останалите колеги от листата, да се опитаме да прокараме всички добри идеи и да решим колкото се може повече приоритетни проблеми за града. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Потребител във фейсбук групата "Виждам те КАТ- Варна" публикува снимка на тежката…