НАЙ-НОВИ:

За вас, младежи и работодатели, от малки и средни предприятия!

работни места

Агенция по заетостта е партньор по проект „Целева схема за мобилност – твоята първа EURES работа 6.0”, финансиран от Програма за заетост и социални иновации на ЕС, която предлага безплатни услуги и финансови ползи:

на младежите да намерят възможности за работа или стаж в европейска държава, различна от страната им по пребиваване;

-на работодателите да им посочат в процеса на подбор и набиране на професионалисти чрез достъп до голяма база данни от автобиографии на млади търсещи работа участници в проекта, различни от държава на месторабота.

Географското измерение – държавите – членки на ЕС, Исландия и Норвегия.

Какво получават младежите?

-индивидуални услуги /насоки, съставяне на CV, предварителен подбор, подбор, подкрепа при устройване на работа и след това/, предоставяни от висококвалифицирани съветници

-Финансова подкрепа за интервюто /ДО 600 ЕВРО/, преместване в страната по местоназначение/ДО 1400 ЕВРО/, езикови курсове/ДО 2000 ЕВРО/ или признаване на професионална квалификация /ДО 400 ЕВРО/и допълнително възнаграждение към заплата /до 600 ЕВРО първите три месеца/.

За участие следва да се регистрирате на www.yourfirsteuresjob.eu

Какво получават работодателите?

-подкрепа при подбор и наемане на персонал;

-финансови ползи за малки и средни предприятия за улесняване на интеграцията /провеждане на обучителни програми за интеграция на наети младежи – до 2000 ЕВРО/.

За участие следва да се регистрирате на http://www.yourfirsteuresjob.eu/employers

Регистрацията и всички услуги за помощ и поддръжка СА БЕЗПЛАТНИ.

За допълнителна информация питайте в Бюрата по труда. Жителите на общини Стара Загора и Опан могат да се обърнат за информация на адрес:иуро Стара Загора, ул. „Стефан Караджа”№8, таи 111 и 106, тел.042/697560 и 042/697569 Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 8 медицински сестри…