НАЙ-НОВИ:

Защо на Общината й се наложи да плаща за частните улици в бившето АТЗ?

За този проблем още през 2010 година сигнализира Светлозар Терзиев, управител на Зара газ ООД. Направихме серия интервюта при ескалацията на проблема през 2012 година и съответно през 2013 година, когато бе заведено дело.

Предистория

Синдиците, които държавата назначава, за да разпродадат собствеността на “Агробиохим”, обявен в несъстоятелност, вземат меко казано странно решение да разпродадат второстепенните улици в обекта като обикновена земя. Нотариус изповядва сделката, а наблюдаващият съдия от Окръжен съд – Стара Загора явно не вижда нищо нередно. Сделката е извършена през 2008 г.

До какво довежда това?

Бизнесът, закупил там терени, предприятия, цехове, е поставен в тотална зависимост. Ето как обяснява ситуацията в интервю през 2013 година г-н Терзиев:

“Всички, развиващи производство на този терен, сме купили поземлени имоти, отговарящи на изискванията за площ и за лице, като достъпът до всеки от тях се осъществява чрез второстепенни улици, които в актовете ни за собственост са описани като заводски пътища. Имотите ни бяха предадени без съоръженията на инфраструктурата, която минава през тях и не са неотделима част от продадените ни сгради и съоръжения, разположени в имотите.
Впоследствие обаче, синдиците продадоха т. нар. второстепенни улици, заедно със съществуващата инфраструктура – електрозахранване, питейна вода, канализация, на фирма “Идица”. Така беше създаден монопол, поставящ всички други собственици на терени там в абсолютна зависимост.
Длъжни сме да купуваме електроенергия от локална ел. подстанция, собственост на TEEM ООД. Идица ЕООД притежава и собствеността върху пътищата и с това не ни разрешава да прекараме инфраструктура, позволяваща ни да ползваме доставки от EVN. Сега купуваме с 10% по-скъп ток от този на EVN, който на всичкото отгоре е с неритмично подаване. Непрекъснатото спиране на тока съсипва производствения цикъл и продукция на голяма част от фирмите. С други думи, монополът не е един, а стават два”.

12-те фирми, чиито бази се намират на площадката на бившия завод “Агробиохим” в Стара Загора, завеждат искова молба в съда за обявяване на недействителна сделка за покупко-продажба на второстепенни улици на площадката.

Това не довежда до никъде.

Продължаващият във времето абсурден казус нанася сериозни поражения, които Светлозар Терзиев описа и вчера пред Общински съвет:

“Заради него се губят сериозни инвестиции и инвеститори, които могат да осигурят стотици работни места, при това добре платени. Достатъчно е да споменем, че компания като Линде газ прехвърли част от дейността си в Пловдив и вместо да има нови работни места тук в Стара Загора, сега се налага старозагорски специалисти да пътуват до Пловдив. Компания като Панхим прекрати разрастването си и откриването на още близо 400 работни места, колкото вече е открила. Ние също ограничаваме проектите си. Това се отнася за всички над 100 фирми, които са там. И причината се корени в последствията от един акт, който не само е закононесъобразен, а е и неморален спрямо голям брой хора, спрямо цялата общественост”.

Още през 2013 година фирмите, работещи на тази площадка, решават да откупят терените, собственост на Идица ЕООД, и да ги дарят на Община Стара Загора. Идеята е Общината да има собственост в този парцел. Той целият ще бъде включен в Подробен устройствен план, имотите да бъдат урегулирани, да може да се създаде съвременна инфраструктура и производства, да се разширят производствата, да дойдат и нови инвеститори. Защото немалко големи компании, заявили интерес, бързо напускат Стара Загора като евентуален обект на бизнес интереси, разбирайки за проблема.
Не се стига до споразумение с Иван Марков, който дава цена 4 пъти по-висока от платената от него през 2008 г.

11 години по-късно казусът най-сетне намери решение.

Вчера Общинският съвет в  Стара Загора прие, че е в обществен интерес да бъдат платени 320 000 лв. на двете фирми, собственици на 14 улици с обща площ 83,2 декара в урбанизираната територия на бившия Азотно-торов завод. Продавачите вече са “ГОТО 2000″ ООД с 66 777 кв.м улици (9 на брой) и “ФИНАНС ГРУП 1″ ООД с 16 489 кв.м улици (5 на брой).

Сделката за улиците на площадка АТЗ е общо за 450 000 лева, като собствениците на фирми там са събрали помежду си разликата между 320 000 и 450 000 лева. Тези допълнителни 130 000 лв. са налични и са депозирани в специална сметка.

Уреждането на проблема може да донесе на Стара Загора нещо като втора индустриална зона с напълно изградена инфраструктура, която да привлече сериозни инвеститори, а също и да предложи възможност на вече настанения в зоната бизнес да се развива и разраства. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
В събота ще имате поводи за добро настроение. Това по-осезаемо…