НАЙ-НОВИ:

Дигиталното бъдеще на образованието – дистанционно обучение в Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Интервю с доц. д-р Драгомир Илиев, директор на Център за дистанционно обучение при Стопанка академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Доц. Илиев, Стопанска академия има дългогодишен опит в дистанционното обучение, но на какво се дължат лидерските й позиции?Д

– Да, Стопанска академия развива дистанционно обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” от 1999 г. Ние сме сред първите в страната, които предлагат дистанционна форма в магистърското обучение. Към онзи момент Академията е безспорен иноватор, без сериозна конкуренция от другите водещи висши училища и се наложи като еталон за дистанционно обучение в национален мащаб. Стопанска академия предлага най-богатото портфолио от магистърски програми в направленията „Икономика” и „Администрация и управление”. Предлагаме над 40 магистърски програми в двете направления, включително и за кандидати с неикономическо образование от предходната си степен. Новото е, че тази година получихме акредитация за дистанционно обучение и в бакалавърска степен. За учебната 2019/2020 г. предлагаме 11 специалности в направление „Икономика“.
В момента в страната има много висши училища, които предлагат дистанционно обучение, но ноу-хауто, натрупано в следствие на 20-годишния ни опит, ми дава основание да твърдя, че ние оставаме на лидерски позиции в тази форма на обучение. В дистанционна форма сме обучили над 30 хил. студенти.
– Защо, според Вас, студентите избират дистанционно обучение в свищовската академия?
– Има висши училища, които декларират, че предлагат дистанционно обучение, но на практика то не е такова. Обучение, което изисква от студентите да посещават лекции, независимо дали са в съботно-неделни дни или във вечерни часове, по-скоро се доближава до задочното обучение. Предоставянето на няколко файла със записки на лекции не е дистанционно обучение. Съвременното развитие на информационните и комуникационни технологии дава възможност студентът и преподавателят да са разделени по местоположение и време, като създадената дистанция се компенсира с технологични средства (аудио-, видео-, компютърни и комуникационни средства). Но подходящата техника и софтуер не са достатъчно условие. Дистанционното обучение изисква нов подход на структуриране и поднасяне на учебния материал. То изисква сериозни инвестиции в обучение на преподаватели, разработване на учебни материали, материали за самоподготовка, изпитни материали, канали за синхронна и асинхронна комуникация с обучаеми. Изисква се изграждане на цялостна система за дистанционно обучение. Стопанска академия не е спирала вече 20 години да прави такива инвестиции. В подкрепа на думите си само ще спомена, че в момента в нашата система има 1 715 курса и 96 532 тестови единици, изпитни въпроси и задания.


– В тази връзка, коя форма на обучение е най-подходяща? Какви са предимствата на дистанционното обучение?
– Този въпрос често ми го задават и студентите. Каква форма на обучение да запишем – редовна, задочна или дистанционна? Къде ще научим най-много? Усвояването на учебния материал е функция и на двете страни – обучаем и обучаващ. Ако студентът няма желание активно да учи, няма подходяща форма. Разбира се, всяка форма на обучение си има своите предимства и недостатъци. Редовната ще ви осигури прекия контакт с преподаватели и колеги – състуденти, ще ви даде възможност да дискутирате на живо, да се потопите в академичната атмосфера, но от друга страна, редовната форма изисква да отделите определен период от своя живот само за това. Задочната форма на обучение ви осигурява същите предимства, като изисква по-кратък присъствен период във висшето училище – очните занятия са два пъти в годината с продължителност 10-12 дни. В днешния забързан живот на хората, особено на младите, им се иска, а и се налага, да правят няколко неща едновременно – да учат, да работят, да пътуват, да опознават, да се забавляват. Ето тук идва и дистанционното обучение. Учите, докато работите, докато пътувате, докато се забавлявате, докато отглеждате децата си. Не е необходимо да се откъсвате от работата или семейството си. Затова бих перифразирал въпроса така: Какво искам да правя? Само да уча или да уча и … да работя, пътувам, забавлявам? Ако искате да съчетаете две или повече неща, дистанционната форма на обучение е за Вас. Стопанска академия ще ви осигури пълен комплект учебни материали за подготовка, 24/7 онлайн достъп до всички електронни ресурси за обучение, постоянен контакт с преподавателите и консултантите по съответната дисциплина.
– От учебната 2019/2020 г. Стопанска академия започва дистанционно обучение и в бакалавърска степен. Как ще бъде организирано то и ще трябва ли студентите да пътуват до Свищов?
– Самата форма на дистанционното обучение не изисква присъствие на студента в учебните аудитории в Свищов, а за улеснение на обучаемите, при провеждане на редовните изпитни сесии те могат да изберат дали да се явят на изпит в Свищов или в изнесените центрове на Стопанска академия в гр. София и гр. Стара Загора.
Обучението в дистанционна форма е организирано в модули. Всеки семестър е разделен на два модула, всеки по седем седмици. Модулът включва и редовна изпитна сесия. Има и една поправителна сесия, в края на семестъра, след като приключи редовната изпитна сесия на втория модул. Резултатите от обучението по дисциплините се получават посредством текущи оценки по етапи в хода на провежданото обучение и финален семестриален изпит в края на модула. Текущите дейности са организирани по начин, който да дава възможност за тяхното изпълнение онлайн или за качване на предварителното подготвен материал от студента в платформата за дистанционно обучение. Оценките от текущите изпитни материали се публикуват в системата и студентът може да се информира за оценката си. Крайната оценка се формира в резултат на комплексно оценяване, което се извършва съгласно тежестта на отделните компоненти – текущи оценки и финален семестриален изпит, посочени в учебната програма по съответната дисциплина. Тези изисквания са описани в началото на съответната дисциплина в системата за дистанционно обучение. Финалният семестриален изпит е присъствен и се провежда в учебни аудитории на Стопанска академия в Стара Загора, Свищов или София, в зависимост от желанието на студента при неговото записване. Ако примерно, студентът избере Стара Загора, ще му се наложи да посети Свищов, само за да си вземе дипломата на церемонията по дипломиране. Предимството на дистанционното обучение е именно в това, че не се налага студентът да променя драстично ритъма на своя живот. Необходимо е само да отделя по няколко часа на ден в удобно за него време, за да влиза в платформата на Стопанска академия за дистанционно обучение (https://dl.uni-svishtov.bg) и да се подготвя по изучаваните дисциплини.

Именно, за да улесним студентите от региона, създадохме офис за административно обслужване в гр. Стара Загора. Офисът се намира на ул. Христо Ботев № 100, срещу Сервиз за гуми „Медина-Мед“, на втория етаж, офис № 3. Работното му време е от понеделник до петък, от 14:00 ч. до 18:00 ч., но е желателно предварително да уговорите дата и час за посещение с нашата служителка Миглена Бошнакова на телефон 0889597554.
Накрая, ако ми позволите, бих завършил с един призив към младите хора, а и не само към тях. Единственият капитал, имащ свойството да расте до края на живота ни, са знанията и опитът. Учете, без да губите време! Учете, докато работите, докато пътувате, докато се забавлявате! Влезте в дигиталното бъдеще на образованието, заедно с нас!
Актуална и подробна информация за приема и обучението в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ може да намерите на адрес: https://www.uni-svishtov.bg/ Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Започнаха снимките на "Откраднат живот" 8. Впечатляващ успех за български…