НАЙ-НОВИ:

ГЕРБ иска Комисията по хазарта да стане Агенция по хазарта под шапката на МС

Депутатите на ГЕРБ, начело с председателя на парламентарната група Даниела Дариткова, предлагат сегашната Държавна комисия за хазарта да се трансформира в Държавна агенция по хазарта, която да е под шапката на Министерски орган.

Промяната на формата и организацията на работа на сегашната Комисия по хазарта се налага от констатирани недостатъци и проблеми в работата й, пише в мотивите на законопроекта на ГЕРБ.

Вносителите посочват, че след преструктурирането агенцията по хазарта вече с ясна структура и функции ще работи по-бързо, по-ефикасно, по-прозрачно и по-непротиворечиво.

“С премахването на комисията като колективен орган и замяната й като едноличен такъв в лицето на председателя на агенцията се цели да се осигури и персонализиране на отговорността при вземане на решения”, се посочва още в мотивите.

Освен това контролни функции по Закона за хазарта вече ще има и Националната агенция по приходите. По време на скандала с несъбраните 700 млн. лв. от занижени държавни такси за хазартна дейност се установи, че правомощия по събирането и контрола на тези такси има единствено Комисията по хазарта.

Със законопроекта се коригират някои несъвършенства на правната уредба на хазартните дейности, посочват вносителите. Например прецизира се кой дължи вноски за социално отговорно поведение. Тези вноски вече ще се изискват за всеки издаден лиценз за хазартна игра. В момента тази вноска се прави от организатора независимо колко лиценза има. Тези вноски постъпват в Министерството на спорта за различни младежки програми.

Пространно се описват мерките за защита от пристрастяване към хазарт. На игралните съоръжения ще се поставят специални предупреждения към играчите, че хазартът е опасен и води до зависимост. Освен това организаторите на игрите ще трябва да уведомяват участниците за процедурата за самоограничаване. Тя предвижда доброволно самоограничаване от хазарт, ако лицата са преценили, че това им вреди. Те ще може да се обръщат към Агенцията по хазарта с молба да не бъдат пускани до игрални зали. Тези лица ще бъдат включени в специален регистър, за да не бъдат допускани до хазарт за определен срок.

ГЕРБ предлага и разширяване на обхвата на хазартните игри, които може да организира Държавният спортен тотализатор. Освен традиционните лотарийни игри и залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, тотото ще може да организира и игри онлайн в казино. Това щяло да донесе повече приходи за развитието на физическото възпитание и спорта и повече данъци в бюджета, пише в мотивите.

  Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Ще има не само втора вълна, но и трета, четвърта,…