НАЙ-НОВИ:

ВСС позволи образуването на всякакви дела и обявяването на решения

Да започне обявяването на решения в съдилищата като изготвените и подписаните актове да могат да се предават за вписване, присъединяване към деловодната система и да се публикуват на интернет страницата на съответния съд без да се изпраща съобщение на страните. Отпада забраната за образуване на дела. Вместо това образуването и администрирането на дела да се извършва при съобразяване на съществуващия кадрови и технически ресурс в конкретния съд.

Това реши днес Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, с което позволи частичното възобновяване на работата на съдилищата. Предложението да се разшири обхватът на работа беше на Боряна Димитрова. Тя обясни, че Съдийската колегия трябва да търси баланс между своите решения и опазването на здравето и живота на съдиите, служителите и гражданите, съобщава “Лекс”.

Нейните предложения обаче са съпроводени с едно условие, възприето изцяло от Съдийската колегия – всички дейности в съдилищата да се извършват при стриктно спазване на мерките срещу разпространението на коронавируса. Т.е. продължава забраната за достъп до съдебните сгради и за струпване на хора. Първоначалната идея беше препоръките да не обхващат всички съдилища, защото всяко от тях има своята специфика в работата. Особено трудно е осъществяването на тези препоръки в големите съдилища като Софийския районен съд, стана ясно от думите на Боряна Димитрова. „Имаме различни по големина съдилища, начинът на работа и организацията са различни, сега също се получава така. Има съдилища, които още първата седмица си свършиха работата, която трябваше да свършат от домовете и сега няма какво да правят, защото толкова е била работата и друга не се разпределя. Основната ни цел с решенията от 15 и 16 март беше да опазим живота и здравето на колегите, служителите и гражданите. В съдилищата се случва трудно, има огромно струпване на хора“, заяви Димитрова.

Все пак Съдийската колегия взе решение да отправи препоръка към всички съдилища, а председателите им ще са тези, които трябва така да организират работата, че тя хем да не спира, хем да бъдат защитени хората. Наред с това беше решено, че с оглед натрупания немалък брой висящи и новообразувани дела, трябва да се предприемат действия за насрочването им, като отново има условие – това да става при стриктно спазване на мерките за защита на здравето. И още – произнасянето в закрито заседание да се извършва по възможност дистанционно, а ако не може, то това да става в графика на съдебния състав по дежурство.

Не на последно място, СК препоръча на председателите на съдилища отсрочените висящи дела да бъдат насрочени за по-ранни дати от новообразуваните производства. „Идеята е да дадем възможност за вътрешно организиране на работата и подпомагане на съдилищата и при условие, че това ще се случва при дежурните съдии и служители. Няма драма, че съдилищата в кратък период на време ще правят различни неща – едни ще могат да обработват и вписват, а други няма да могат, защото големината на съдилищата не позволяват“, каза още Димитрова.

Най-голям спор днес предизвика предложението да се отмени забраната за образуване и администриране на дела. Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков заяви, че след като се разбрало какво обсъжда СК на ВСС, е получил няколко съобщения от магистрати. Те били особено притеснени по отношение на заповедните производства, защото ако тръгнат да ги образуват, имат тридневен срок за произнасяне. Освен това този вид производства особено в СРС са много.

Според Чолаков ако се приеме решение за образуване на дела, това на практика означава да се отворят съдебните сгради. Затова той призова колегите си да отложат със седмица решението, да го обмислят и на следващото заседание отново да го обсъдят.

Атанаска Дишева на свой ред каза, че в чл. 3 от закона за извънредното положение се казва, че спират да текат сроковете по делата с някои изключения. Тя обясни, че тези срокове не важат само за страните, но и за съда. Това означава, продължи тя, че съдът ще образува дела, но веднага след това ще ги спре, защото сроковете не текат. Т.е. няма опасност да бъдат затрупани с производства и да се налага отварянето на съдебните сгради. Дишева призова колегите си да помислят какво ще стане след края на извънредното положение – тогава някои по-натоварени съдилища ще бъдат затрупани с документи и работата ще бъде свръхмного. А ако отсега започне образуването на дела, ще се запази поредността на постъпване на документите.

Боряна Димитрова също застъпи позицията, че трябва да се позволи на съдилищата да образуват производства. „Не виждам кое е страшно в това. Ние създаваме възможност за работа, но не може да се съобразим с всяко съображение на всеки съд, именно заради това създаваме възможност за преценка на всеки съд. Даваме възможност да не се лежи вкъщи, а да се работи“, каза тя.

Даниела Марчева също призова да се даде възможност на административните ръководители да организират работата, защото извънредното положение е удължено с още месец, а делата се трупат. Спор се развихри и за това дали трябва да бъде отменено друго решение на колегията, с което се даде възможност на председателите на съдилища да преценят кои спешни и неотложни дела ще се гледат. Въпросът беше поставен от Драгомир Кояджиков, който не видя логика в това от една страна да се каже, че всеки съд сам решава кои дела да образува, а същевременно да остане и указанието на спешните и неотложни дела.

Но в крайна сметка въпросното решение не беше отменено и остава в сила. Колегията призова адвокатите да се регистрират в единния портал за електронно правосъдие, за да имат достъп до съдебните актове.

Faktor.bg Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

loading...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Виж още:
Обучението в електронна среда от разстояние започна ефективно в много…