НАЙ-НОВИ:

Всички общински съветници на Стара Загора гласуваха днес “за”

Единствената точка в дневния ред на старозагорските съветници бе даване на съгласие Община Стара Загора да участва в учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза.

Така ще има възможност да се кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма „Иновации и конкуретноспособност 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“. Старейшините подкрепиха предложението с 49 гласа „За“.
В сдружението освен УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ са изявили желание за участие Тракийският университет, МБАЛ „Ниа Мед“ ООД и Специализираната акушеро-гинекологична болница за активно лечение в Сливен. Проектното предложение, с което ще се кандидатства, е насочено към изграждане и развитие на нова научноизследователска инфраструктура, фокусирана върху диагностиката, оценката и лечението на пациенти със социално значими заболявания, чрез прилагане на иновационни методики, разработени и изследвани в Регионалния център.
Нели Калнева – Митева положи своята клетва за работа в името на старозагорци по време на днешното извънредно заседание на Общинския съвет. Тя влиза на мястото на новия зам.-кмет Милена Желева. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
С решение от 13 януари Върховният административен съд постанови, че…