НАЙ-НОВИ:

Войната от Тракийски университет се изнесе на лични във Фейса

Посланието публикуваме без редакторска намеса:

[ad id=”225664″]

Послание от проф. дсн Лилян Сотиров
Здравейте доц. Узунова,
Видях какво сте писала във Фейсбук и много се възмутих. Защо се опитвате да заблудите обществеността на гр. Стара Загора с Вашите писания? Според това, което сте писала Вие се изкарвате великомъченица на науката, която е неоценена и неполучила желаната от Вас академична длъжност „Професор“. Какви са фактите?
1. Вие си позволихте противозаконно да присвоите чужд интелектуален труд (това в правния свят се нарича плагиатство). Тази констатация беше потвърдена от специално назначена от Ректора на Тракийски Университет седемчленна комисия и оповестена с протокол № 999/11.05.2015 г. Заключението на комисията гласи: „След проведените дискусии всички присъстващи членове на комисията се обединиха, че представеният доказателствен материал напълно отговаря на изнесени факти от автора на сигнала.“ Авторът на сигнала, както знаете съм аз, проф. дсн Лилян Сотиров. Посоченото по-горе закононарушение се преследва от Закона за висшето образование, който в чл. 58 гласи „Членовете на академичния състав се освобождават от длъжност със заповед на ректора: ал. 4. при доказано по установения ред плагиатство в научните трудове.“ Как обаче постъпи охуленият от Вас г-н Ректор проф. Въшин? Той просто Ви пожали, защото вместо да Ви уволни дисциплинарно Ви измисли едно „последно предупреждение за дисциплинарно уволнение“ (Заповед № 1486/07.07.2015 г.). Вие доц. Узунова трябва да сте до гроб благодарна на проф. Въшин затова, че не изпълни цитирания по-горе закон. Вие също така абсолютно незаслужено хулите проф. Гаджева, само защото тя потвърди в своето становище заключението на назначената от г-н Ректора комисия. Тя нямаше какво друго да направи пред необоримите доказателства за извършеното от Вас закононарушение.

[ad id=”263680″] 2. Факултетният съвет на Ветеринарномедицински Факултет не Ви присъди научната длъжност „Професор“, защото не покрихте критериите гласувани от Факултетния съвет. Още повече, че имаше кандидат с много по-големи научни постижения от Вас.
В заключение искам да изкажа своята увереност, че гражданите на град Стара Загора след като прочетат представения от мен материал ще разберат, че доц. Узунова се опитва да ги заблуди, тъй като обществеността в Стара Загора няма достъп до цитираните по-горе документи. Уважаеми граждани на Стара Загора, не се поддавайте на внушенията на доц. Узунова, която има огромни претенции, но те не са покрити с изискуемите от Закона за развитие на академичния състав минимални критерии.
С уважение към старозагорската общественост, Проф. дсн Лилян Сотиров
Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
Може да се окаже, че невинният картоф е от основните…