НАЙ-НОВИ:

БСК за промените в Наредбата за отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Българска стопанска камара изпрати становище до министър Владислав Горанов във връзка с Наредбата за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

[ad id=”225664″]

БСК счита, че предложените мерки ще доведат до необосновано повишаване на административната тежест и разходите на бизнеса и същевременно, не кореспондира с целите, които си поставя МФ с проекта на НИД.

Съществува и обективна невъзможност за прилагане на изискванията на Наредбата в някои браншове. По отношение на измененията в изискванията към производителите и разпространителите на софтуер за управление на продажби в търговски обекти, не подкрепяме предложения текст на чл. 52е, ал. 2, съгласно който в случай, че в резултат от извършена експертиза се установи несъответствие на функционалността на включен в публичния списък софтуер с изискванията на приложение № 29, НАП заличава софтуера от списъка и уведомява по електронен път всички лица, използващи софтуера и подали към НАП информация, да преустановят незабавно използването му в търговските обекти.

Обръщаме внимание и на лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Понятията „електронен магазин“ и „дейност по продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин“ нямат нормативна дефиниция. От посочения текст става ясно, че всяко лице, което извършва продажби чрез електронен магазин следва да отговори на изискванията в чл. 52л и Приложение № 33. Разпоредбата ще засегне широк кръг, включително и физически лица, които не са търговци, но използват платформи на електронни магазини за осъществяване на единични продажби на притежавани от тях нови или употребявани вещи. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
На 16.08.2018 г. е получено съобщение, че за времето от…