НАЙ-НОВИ:

Близо 50 предложения  бяха разгледани по време на октомврийското заседание на Общински съвет Стара Загора

По време на днешната редовна сесия на Общински съвет Стара Загора беше приета на второ четене Наредбата за изменение на наредбата за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора.

На заседанието старейшините утвърдиха промени в Общинската транспортна схема от квотата на Община Стара Загора. С цел улесняване на пътуващите по маршрута на автобусна линия №23 ст. „Берое“ – кв. „Дъбрава“ ще бъде изградена допълнителна спирка: болница „Тракия парк“ само в посока от ст. „Берое“ към кв. „Дъбрава“. Промени ще има в разписанията на автобусни линии № 17 и № 64.  Одобрено беше и запазване на броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на Община Стара Загора, при запазване на сега действащите тарифи за таксиметров превоз на пътници.

Стара Загора: Общинските съветници одобриха вземането на дълг в размер на 13 450 млн. лева

На първо четене разгледана и гласувана е и Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора.

Подкрепено беше откриването на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското дружество „Мересев“ ЕООД. Общинските съветници гласуваха промени в съставите на две от постоянните комисии- Постоянната комисия по териториално, селищно развитие и транспорт – от която беше освободен Боян Кулев. Той ще бъде заместен от Мария Жекова. В състава на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности беше избран Боян Кулев.  По време на октомврийското заседание беше избрана Мария Жекова за пълномощен представител на Община Стара Загора в Асоциацията на общинските гори.

Близо 50 предложения  бяха разгледани по време на октомврийското заседание на Общински съвет Стара Загора

С пълно единодушие беше одобрено финансирането на проект „Усмихни се!“ на СНЦ „Инър Уийл клуб Стара Загора – Берое“. Обхватът на проекта е фокусиран върху поне 120 деца със специални потребности, отглеждани от родител в дома си, посещаващи дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца, и такива, настанени в центрове за настаняване от семеен тип, на възраст 5-18 години.

Одобрено беше именуването на улица „Траяна“ в село Богомилово, както  и финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на 5 двойки – съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми.

Кога ще бъде завършен ремонтът на Зоопарка в Стара Загора

Съветниците взеха решение за продажба на пет общински жилища на настанени в тях наематели, както и удължаване срока на 23 договора за наем на търговски маси, находящи се на Централен зеленчуков пазар и микропазари в община Стара Загора. За укрепване на имунната система вижте ТУК

Виж още:
Агенция "Пътна инфраструктура" предупреди, че от утре по магистрала "Тракия"…