НАЙ-НОВИ:

Безработицата у нас е по-ниска при жените както в зряла възраст, така и межд, 15 и 29 години

Безработицата продължава да намалява и през второто тримесечие на 2019 година, като на годишна база спада с 1,3 процентни пункта до 4,2%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). При мъжете намалението е от 6,1 на 4,6%, а при жените – от 4,7 на 3,7%.

През второто тримесечие на годината броят на безработните е 142,0 хил. Нивото на безработица при висшистите е 2%, 3,4% за лицата със средно образование и 12,2% за тези с основно и по-ниско образование.

За април-юни продължително безработни (от една или повече години) са 84,5 хил., или 59,5% от всички безработни лица. Коефициентът на показателя е 2,5%, като в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 0,7 процентни пункта. Коефициентът на продължителна безработица при мъжете е 2,7%, а при жените – 2,2%.

Коефициенти на безработица по пол и тримесечия, НСИ

От общия брой на безработните 25,1 хил., или 17,7%, търсят първа работа.

Младежката безработица за разглеждания период намалява – за възрастовата група 15 – 29 навършени години е 6,9%, или с 2,4 процентни пункта по-ниска в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 – 29 навършени години) е 7,3%, а при жените – 6,3%. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 3,0 процентни пункта при мъжете и с 1,5 процентни пункта при жените.

Данните на НСИ за заетостта за април-юни показват, че заетите на възраст 15 и повече навършени години са 3,262 милиона, от които 1,733 милиона са мъже и 1,529 милиона са жени. Делът на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 54,7 на сто.

През второто тримесечие 2,065 милиона души, или 63,3% от всички заети, работят в сектора на услугите, 980,2 хил. (30%) работят в индустрията и 217.4 хил. (6,7%) – в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 3,6% (116.5 хил.) са работодатели, 6,5% (213,4 хил.) – самостоятелно заети лица (без наети), 89,3% (2, 912 милиона) – наети лица, и 0,6% (20,4 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2,217 милиона (76,1%) работят в частния сектор, а 695,1 хил. (23,9%) – в обществения. С временна работа са 134,0 хил., или 4,6% от наетите лица.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 3,165 милиона, отчита още статистиката за второто тримесечие, или 70,7 на сто от всички заети. При младежите 15 – 29 навършени години заетостта е 42,8 на сто. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост (20 – 64 навършени години) е по-висок с 3,1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и при жените е почти едно и също.

Заетите на възраст 55 – 64 навършени години са 621,1 хил., или 65% от населението в същата възрастова група. На годишна база заетостта в тази група се увеличава с 4,0 процентни пункта.

Броят на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2,564 милиона. А в групата до 15- 64 навършени години са 1,173 милиона, или 26.2% от населението в същата възрастова група. Участието в образование и обучение и личните или семейните причини са най-честите фактори за икономическа неактивност, сочи статистиката. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута.

loading...

Вашият коментар

Виж още:
59-годишният актьор и продуцент се появи с красавица на светско…