НАЙ-НОВИ:

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ: Национален и европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ

www.auplovdiv.bg

Тази година Аграрният университет отбелязва 75-годишен юбилей от създаването си. Верен на традициите си, днес той е модерен национален и европейски образователен, научноизследователски и внедрителски център, със значителен принос за устойчивия и интелигентен растеж на аграрния сектор, туристическия бизнес и развитието на регионите.

През 2019 г. АУ е акредитиран от НАОА с оценка 9.61 по десетобалната система, която го поставя в топ три сред университетите в страната. Години наред заема първите места в рейтинговата система на висшите училища в България. През 2019 г. отново е първенец в ПН „Растителна защита“ и „Животновъдство“ и отличен като най-престижното висше училище в ПН „Растениевъдство“ според работодателите и студентите.

В предлаганите 13 бакалавърски, 36 магистърски и 26 докторски специалности се подготвят специалисти с висока квалификация, способни да работят за осигуряване на качествени и безопасни храни, фуражи и биогорива, отговарящи на високите изисквания на европейските стандарти.

Бакалавърски специалности за учебната 2020-2021 г.: Агрономство (Полевъдство), Лозаро-градинарство, Декоративно градинарство и озеленяване, Тропично и субтропично земеделие, Растителни биотехнологии, Растителна защита, Зооинженерство, Аграрно инженерство, Екология и опазване на околната среда, Аграрна икономика, Бизнес икономика, Икономика и управление на регионалното развитие, Аграрен туризъм.

Подаване на кандидатстудентски документи

 • За кандидатстване с оценки от ДЗИ: 8 юни-10 юли.

 • За кандидатстване с явяване на конкурсен изпит: 8-26 юни за 1-ва основна изпитна сесия и 29 юни-24 юли за 2-ра основна изпитна сесия.

За кандидатстване с оценки от ДЗИ и явяване на изпит документите се подават в АУ – Пловдив или чрез ЦКПИ в гр. Стара Загора и НАПС в гр. София и техните филиали в страната или он-лайн на адрес: www.apply.au-plovdiv.bg.

 • За явяване на допълнителните кандидатстудентски изпити: 10-14 август само в АУ – Пловдив.

График за провеждане на кандидатстудентските изпити

  Кандидатстудентски
изпити по

Основни изпити

Допълнителни изпити

Първа сесия

Втора сесия

Биология

27 юни 2020 г.

25 юли 2020 г.

15 август 2020 г.

Български език (ез. култура)

География

Подаването на документи за: кандидатстване, участие в следващо класиране, явяване на основни и допълнителни кандидатстудентски изпити и записване на класираните първокурсници може да бъде направено и неприсъствено чрез он-лайн приложението на сайта на АУ или чрез електронна поща в рамките на обявените общи срокове при спазване на изискванията за предоставяне на всички необходими документи. Подадените он-лайн заявления за горепосочените услуги подлежат на потвърждаване от служители на Учебно-информационния център на АУ.

Провеждане на изпитите. Кандидатстудентските изпити в Кампания 2020 г. могат да бъдат организирани и проведени присъствено или в електронна среда, в зависимост от епидемиологичната обстановка и техническата готовност на АУ.

Привилегии за студентите в Аграрния университет:

 • Висококвалифицираните преподаватели гарантират качествено обучение, неизменно свързано с практическата подготовка на студентите.

 • Бизнесът активно се включва в подготовката на специалисти за модерно българско земеделие чрез осигуряване на студентски и преддипломни стажове, стипендии за мотивираните студенти, публични лекции и споделени добри практики.

 • АУ разполага с най-добрата база, съобразена със спецификата на обучението – аудитории, научни и учебни лаборатории, полета за извеждане на практически занятия с уникални колекции от различни сортове култури и породи животни.

 • АУ осигурява обмен за обучение и практика на студенти по програма Еразъм+ в 116 институции от 33 държави от и извън ЕС; участие в студентски конференции, срещи и семинари у нас и в чужбина; включване в екипите за разработване на проекти и научни изследвания.

 • Центърът за кариерно развитие и връзки с бизнеса към АУ осъществява връзката между образованието и пазара на труда и подпомага кариерното развитие и ориентиране на студентите. Основната му цел е да осъществява връзката между образованието и пазара на труда.

 • Студентският съвет е организатор на културни, социални, спортни и доброволчески кампании, които дават поле за изява на инициативните и талантливите.

 • Настаняване в реновирани общежития, безжичен интернет, интернет зали със свободен достъп, богата спортна база със закрит плувен басейн.

 • Възпитаниците на АУ са знаещи, можещи и конкурентоспособни на пазара на труда.

 • Студентските години в АУ оставят незабравими спомени и благодарение на уникалната атмосфера на град Пловдив.

Контакти: Учебноинформационен център – 032/654 250, 0882 384 293; uic@au-plovdiv.bg Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Вчера откраднаха газов пистолет и фотоапарат от един старозагорец, а…