НАЙ-НОВИ:

Агенцията по заетостта продължава да приема „Ваучери за заети лица”

Агенцията по заетостта продължава да приема заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Операцията предоставя възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса.
Право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:
с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
– над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.
Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици или компютърни умения.
Съфинансирането от страна на обучаемите лица е в размер на 50% от стойността на ваучера. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по проекта е в размер на 50% от стойността на ваучера.
И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни дни между 8.30 и 17.00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител, лично във всички бюра по труда в страната.
Срокът за прием на заявления е до изчерпване на предвидения финансов ресурс. Подробна информация по проект „Ваучери за заети лица” и образец на Заявление на хартиен носител може да намерите на сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg. На същата страница e публикуван линк към електронното заявление. Подкрепи ЗАРАТА с поне 1 евро, отнема по-малко от 1 минута. Натисни ТУК

Виж още:
Свободните работни места в "Бюро по труда", Стара Загора чакат…